• Activiteit organiseren

  • Wil je een activiteit binnen de vereniging organiseren? Dan juichen we dit van harte toe. Om deze activiteiten te begeleiden vanuit het bestuur is er een formulier ontwikkeld waarin je je activiteit kan beschrijven. Doel van dit formulier is om bestuurlijke goedkeuring te krijgen voor de plannen en hierover afstemming te bereiken met andere belanghebbenden. Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid voor het bestuur om te helpen bij de organisatie van het evenement.

    Het formulier is hier te vinden.