• Beëindigen lidmaatschap of overschrijven naar een andere vereniging

  9 mei 2018
 • We gaan alweer de laatste weken van het voetbalseizoen 2017-2018 in en daarmee naderen er ook een aantal deadlines met betrekking tot het lidmaatschap. Natuurlijk hopen we alle leden in het nieuwe seizoen weer terug te zien maar indien besloten wordt het lidmaatschap te beëindigen of over te stappen naar een andere vereniging dan gelden daarvoor de volgende regels.  

  Opzeggen

  Indien je het lidmaatschap van Sportclub Monster wilt beëindigen, dan dient dit vóór 4 juni 2018 bij de ledenadministrateur van Sportclub Monster bekend te zijn. Opzegging van het lidmaatschap door een lid dient middels mail (ledenadministratie@sportclubmonster.nl) of via de website https://www.sportclubmonster.nl/uitschrijven/ te gebeuren.  


  Opzeggen kan alleen wanneer je géén contributieachterstand hebt, eventueel door de KNVB opgelegde boetes zijn betaald en al het materiaal wat door Sportclub Monster aan jou in bruikleen is gegeven hebt ingeleverd. Indien aan één van bovenstaande voorwaarde niet is voldaan, dan kan de opzegging niet plaatsvinden.

  BELANGRIJK: We maken je erop attent dat bij het niet tijdig opzeggen, je de contributie voor het nieuwe seizoen aan Sportclub Monster verschuldigd bent.

  Overschrijven

  Indien je overschrijving naar een andere vereniging aanvraagt, is afmelden als lid niet nodig. Meld je in deze situatie uiterlijk 15 juni 2018 aan bij de nieuwe club en de overschrijving wordt in gang gezet. Wanneer je geen contributieachterstand hebt, eventueel door de KNVB opgelegde boetes zijn betaald en al het materiaal wat door Sportclub Monster aan jou in bruikleen is gegeven hebt ingeleverd, dan zal Sportclub Monster loyaal meewerken aan je overschrijving.