• De Commissie van Goede Diensten Bestuurssamenstelling SC Monster 2019.

  26 nov 2019
 • De Commissie van Goede Diensten Bestuurssamenstelling SC Monster 2019.

  Deze Commissie ( Cie ) werd ingesteld door de ledenvergadering van SC Monster bijeen op de ALV van 25 oktober 2019.

  Aanleiding voor het instellen van deze Cie van Goede Diensten was de impasse die ontstond bij de behandeling van het agendapunt van de ALV Bestuurssamenstelling. Deze impasse  was het gevolg van het op het laatste moment terugtrekken van het door het bestuur officieel voorgedragen kandidaat-voorzitter Gerben Voois.
  Deze trok zich terug nadat een van de zittende bestuursleden kritiek had geuit op zijn persoon en de verwachting over zijn toekomstig functioneren als voorzitter. Deze kritiek was ondermeer gebleken uit een email die het betrokken bestuurslid vertrouwelijk had rondgestuurd aan medebestuursleden. Een gesprek tussen Gerben Voois en betrokken bestuurslid leidde niet tot het voorkomen van de impasse. De Cie heeft als taak voorstellen te ontwikkelen over de samenstelling van het bestuur van SC Monster in de komende periode.
  Waarbij als hoofdprioriteit geldt: het verkennen van mogelijke kandidaten voor de functie van voorzitter en het doen van voorstellen om een vruchtbare samenwerking tussen de leden van het bestuur te waarborgen. De Cie doet zijn voorstellen aan de ALV, die op verzoek van de Cie door het bestuur van de SC Monster op een nader te bepalen datum bijeen zal worden geroepen. Rob Blankemeijer en Henk Stremmelaar kregen de opdracht van de ALV om de Cie naar hun eigen goeddunken samen te stellen.
  Door de ALV werd gevraagd rekening te houden bij de samenstelling van de Cie met de verschillende geledingen en de leeftijdopbouw binnen de vereniging.

  De Cie zal naast de eerder genoemde leden aangevuld worden met Jelle van der Arend en Jari Baggerman.