• De mening van ........

  24 mrt 2020
 • De mening van..........

  Geen voetbal. Alles dicht, gesloten. Kantines, trainingsvelden: het licht is uit. De virus gooit overal roet in het eten. Zelfs de Olympische Spelen, deze zomer in Tokyo gaan vast niet door. Het is een vreemde ervaring. De Overheid neemt verregaande maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen. Dat valt nog niet mee met een voor een deel zeer eigenzinnige onderdanen van een koning die te laat uit virushaard Oostenrijk terugkeerde en nu met zijn familie in quarantaine thuis zit. Maar hij blijft wel thuis. Veel vaderlanders kunnen dat moeilijk en gaan allemaal tegelijk naar de zelfde plekken. Strand, bossen, bouwmarkten en ga maar door.

  De KNVB volgt braaf de overheid en laat verder de zaak maar wat op zijn beloop. Wellicht dat er deze week nieuwe berichten uit de Zeister bossen komen. Ongetwijfeld worden de lopende competities niet uitgespeeld. Het lijkt het beste om in september helemaal opnieuw te beginnen.

  De Overheid verzint ook een stapel maatregelen om de financiële schade die aangericht wordt enigszins te verzachten. En hier is ook in de voetballerij sprake van grote schades. Natuurlijk op de eerste plaats in het betaald voetbal. Maar ook het amateurvoetbal leidt onder het uitblijven van inkomsten uit kantine, sponsoring en wellicht dat ook een beperkt aantal leden hun lidmaatschap opzegt. Hier wordt ook beleid gevraagd. Van de KNVB, de Gemeenten en natuurlijk je eigen vereniging.

  Aan de orde is de mogelijkheid om werktijdverkorting aan te vragen voor de betaalde krachten. Er is een nieuwe regeling in het leven geroepen die zoiets mogelijk maakt. Het bestuur van de SC Monster is hier alert mee bezig.

  Maar er is meer nodig. We citeren hier eerst uit het AD van donderdag 30 januari j.l. Sportwethouder Pieter Varekamp van de Gemeente Westland is aan het woord:  “Westland is een echte sportgemeente. Westlanders sporten heel graag, ze zijn gedreven, willen graag winnen en zijn echte bijtertjes. Bovendien zijn de voorzieningen goed, onder meer omdat er in Westland bovengemiddeld door bedrijven en gemeente wordt gesponsord”.

  Maar bij de behandeling van de begroting 2020 in de Gemeente werd een verhoging van 25% van de tarieven OZB voor bedrijven doorgedrukt door het College van Burgemeester en Wethouders. Zij willen dreigende tekorten in de lopende rekening kwijt spelen. Nu vallen sportaccommodaties ook onder bedrijven. Een initiatiefvoorstel van de oppositie in de Gemeenteraad om een uitzondering te maken voor de sport of deze te compenseren is een recent gehouden Raadsvergadering aangehouden, omdat de oppositie evenveel stemmen vergaarde als de college-partijen. Het voorstel wordt in een eerstvolgende Raadsvergadering opnieuw in stemming gebracht.

  Deze merkwaardige ingreep van de Gemeente Westland werd vooraf gegaan door ingrepen van de Rijksoverheid. Vanaf 1 januari 2019 werd het systeem van een lage BTW voor voetbalorganisaties door de Rijksoverheid al om zeep geholpen. Nu deze maatregel van een Gemeente er bovenop. Dit kost onze middelgrote voetbalclub ongeveer 10.000 Euro’ op jaarbasis.

  Hierbij komen nu de inkomstendervingen vanuit de Corona-crisis. Er moeten maatregelen komen.

  Allereerst stemmen voor de compensatie van de OZB verhoging van de Gemeente Westland.

  Maar de Gemeente Westland kan de voetbalclubs ook tegemoet komen door bijvoorbeeld de huur van de velden niet te innen voor de periode dat er niet gevoetbald kan worden. Het IS maar een van de vele mogelijkheden.

  De gelatenheid van de sport bij de onzinnige OZB verhoging van de Gemeente Westland is bedenkelijk.  Het wordt tijd dat de voetbalorganisaties zich in deze moeilijke tijden laten horen. Hier ligt een taak voor de FEVOWEST, het samenwerkingsverband van voetbalclubs in het Westland.

  HENRY HUIFKOP