• Koninklijk onderscheiden.

    1 mei 2018
  • Koninklijk onderscheiden.

    An Kort en Jan Zwinkels, leden van Sportclub Monster, zijn op Koningsdag onderscheiden in de Orde van Oranje Nassau. Vele jaren zetten zij zich in voor diverse maatschappelijke doelen en zijn altijd bereid hulp en ondersteuning te bieden. An Kort is nog steeds verbonden aan de organisatie van het familie- en vriendentoernooi en dat al meer dan 25 jaar. Wij feliciteren hen en hun familie met deze blijk van waardering.

    Namens het bestuur,

    Albert van Kessel, voorzitter