• Nieuwe hoofd trainer SC Monster VR1.

  25 mei 2020
 • Met genoegen en gepaste trots kunnen wij u namens bestuur, vertegenwoordig(sters) van de dames teams, en de Technische Commissie mededelen dat we voor de senioren Dames een nieuwe hoofdtrainer kunnen presenteren. De heer Kenneth Bahadoer, een trainer met jarenlange ervaring in het dames selectievoetbal is bereid gevonden deze taak op zich te gaan nemen.

  Kenneth heeft in de afgelopen 8 jaar bij verschillende clubs het damesvoetbal mogen begeleiden en trainen en is daarmee een zeer ervaren trainer die kennis draagt het damesvoetbal verder te ontwikkelen. De laatste jaren heeft hij het trainerschap van dames 1 bij FC ’s-Gravenzande vervuld en komt nu over naar Sportclub Monster. Een duidelijke visie en pragmatische aanpak zijn kenmerkend voor Kenneth waarbij het bouwen aan kwaliteit in de  breedte van de selectie als een van de hoofddoelen wordt beschouwd.

  Na het aangekondigde vertrek van Bianca Koppers die de welverdiende overstap gaat maken naar ADO Den Haag en daarmee haar carrière een verdere boost mag geven, is de club op zoek gegaan naar een consistente vervanger met de opdracht ons damesvoetbal een toekomstbestendige impuls te bieden. Bianca heeft vele jaren middels tomeloze inzet en energie onze dames 1 uiteindelijk naar de eerste klasse weten te loodsen,  een uitzonderlijk knappe prestatie waar de club met recht trots en dankbaar voor mag zijn. Hiervoor willen we Bianca en haar begeleidingsteam van harte bedanken.

  De afgelopen weken is gebleken dat het huidige team van Dames 1 naar alle waarschijnlijkheid niet meer in dezelfde samenstelling gehandhaafd zal kunnen blijven en zijn we op zoek gegaan naar een vakkundige en bekwame vervanger die in de breedte van het damesvoetbal kan gaan bouwen aan een nieuwe toekomst. Dit uiteraard in samenspraak met betrokkenen van de diverse dames selectieteams, Tevens heeft de Technische Commissie zich ten doel gesteld om de vertegenwoordiging vanuit het damesvoetbal te optimaliseren. Emma Geers heeft zich bereid getoond e.e.a. gestalte te gaan geven zodat een goede aansluiting hiervoor geborgd kan gaan worden.

  De TC heeft de mogelijkheden bekeken en met vertegenwoordigers van de diverse damesteams een inventarisatie gehouden, daarnaast heeft het bestuur actief het initiatief genomen om het damesvoetbal op de kaart te zetten en hebben de bestuurders Erik de Borst en Robert Lasschuyt de voortrekkersrol op zich genomen dit voornemen uit te werken en te begeleiden.

  Meer aandacht voor het damesvoetbal, expansie, en een toekomstgerichte aanpak zijn hierin leidend.

  Bestuur en Technische Commissie zijn overtuigd van het belang van een goed en enthousiast functionerende damesafdeling en is bereid hierin te investeren, daarnaast spreekt het bestuur uitdrukkelijk de intentie uit om het damesvoetbal binnen onze vereniging te stimuleren en maakt hiervan een speerpunt in het nieuw op te zetten beleidsplan. De afgelopen weken zijn er diverse gesprekken gevoerd met de beoogd trainer en afvaardigingen van de dames senioren teams. Tevens heeft er een eerste inventarisatie plaatsgevonden die indicatie geeft over de mogelijkheden voor het komende seizoen.

  Hieruit blijkt dat we wellicht een stapje terug gaan doen in het te spelen niveau, echter met het aantrekken van Kenneth Bahadoer als nieuwe trainer is er alle vertrouwen de ambities van de club vorm te geven.

  Wij wensen Kenneth een fijne tijd en een succesvolle periode binnen onze vereniging toe.

  Het bestuur en TC Sportclub Monster