• Nieuwjaars receptie toespraak.

  Beste leden,

  Een nieuw jaar is weer begonnen. Het is een gewoonte goede voornemens te hebben en terug te kijken naar het afgelopen jaar. Kijk hier voor een foto impressie van deze bijeenkomst. Samenvattend zie ik een levendige, bloeiende vereniging die in beweging is, er gebeurt veel, er wordt gevierd en er wordt gemopperd. Eigenlijk zijn we een gewone vereniging maar niet een doorsnee vereniging. We weten, en gelukkig maar, ons dorpse karakter te behouden. We kennen elkaar allemaal en zien graag jongens, herkenbare jongens of meiden, uit ons dorp voetballen op onze velden. Dit betekent niet dat we een gesloten club zijn, integendeel, iedereen ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt en waar je wel of niet in gelooft is welkom bij Sportclub Monster.

  Wat ging er goed, wat kan er beter en waar gaan we voor in 2019? Voor ons als voetbalclub is het ook altijd een vreemd moment omdat de competitie al halverwege is. Het is niet anders. De terugblik wordt versierd door uiterst sportieve gebeurtenissen. Waar de vrouwen het net niet gelukt is te promoveren naar de 1e klasse hebben de mannen het seizoen 2017-2018 met een kampioenschap weten af te sluiten. Na degradatie het seizoen daarvoor hebben zij samen met de begeleiding laten zien veerkrachtig te zijn door zich weer terug te spelen op het niveau waar we horen. Op dit niveau blijven is een ware uitdaging maar er is vertrouwen genoeg dat dit gaat lukken. Zo ook de vrouwen die goed op weg zijn er een mooi seizoen van te maken.

  De jeugd presteert op het niveau wat we wensen. Dit dankzij een hun eigen inzet maar ook door de zeer betrokken vrijwilligers rondom de jeugd. Met het aanstellen van Mike Groenewegen als hoofd jeugdopleidingen, samen met de kennis van de de aangetrokken Rene van Delft denken we verder voorruit te kunnen met de jeugd. Samen met het Dagelijks bestuur heb ik een presentatie van Mike mogen bijwonen als onderdeel van zijn opleiding HJO. Onderwerp van de presentatie was het aanbrengen van een rode draad in de jongste jeugdafdeling. Een interessant verhaal waar niet alleen door het bestuur waardering over uit is gesproken maar ook door zijn aanwezige begeleider bij de KNVB. Ook de trainers, leiders en coördinatoren binnen de jeugd hebben de presentatie van Mike mogen ontvangen en zijn daar positief over. Het geheel krijgt een vervolg in 2019. Individueel doen aan aantal jeugdspelers het bijzonder goed binnen de jeugd getuige zij geselecteerd zijn door het KNVB-jeugdplan.

  Niet zo lang terug hebben we als bestuur gesproken met een afvaardiging van alle seniorenteams buiten de selectie. Waar de selectie veelal voldoende zorg en aandacht krijgt verdienen de overige senioren dat ook. Samen vertegenwoordigen zij immers een groot deel van onze vereniging. In een zeer constructief overleg waar niet één team ontbrak zijn ervaringen gedeeld en wensen over en weer geuit. Eén van de wensen is om per seizoen dit overleg tweemaal plaats te laten vinden en natuurlijk gaan we dat dan ook doen. Ik wil de fantastische prestatie van Sportclub Monster 11 nog benoemen die met leuk voetbal zijn doorgedrongen tot de bekerfinale KNVB en daar uiteindelijk een schitterende tweede plek hebben weten te behalen. 

  Op voetbalgebied wil ik nog noemen de gestarte nederlaagcompetitie waar jonge talenten van onze club spelen tegen aansprekende tegenstanders als ADO, Quick, Sparta en Westlandia. De wedstrijden hebben als doel te spelen onder weerstand en zo completere voetballers van onze jongens te maken. De wedstrijden tegen Sparta en Westlandia moeten nog plaatsvinden.

  Nog één op voetbalgebied. Als vereniging proberen we het zo aantrekkelijk mogelijk te maken om voor de selectie bij de mannen van Sportclub Monster uit te komen. We doen veel voor de spelers maar verwachten ook wat terug. U moet dan denken aan goed en sportief voetbal laten zien maar ook zaken als ondersteuning bij de jeugd als trainer of scheidsrechter of andere vrijwilligerstaken zoals bijvoorbeeld bardiensten. We hebben daarom met de individuele spelers hierover afspraken gemaakt. Voor Sportclub Monster is dit een nieuw fenomeen wat nog in de kinderschoenen staat en waar nodig nog bijgeschaafd kan worden.  

  U heeft kunnen zien dat ons vlaggenschip bij de mannen en de vrouwen in het nieuw gekleed zijn. Dit is gevolg van een nieuwe kledingleverancier met een nieuwe kledinglijn die voor een aantal jaren gecontracteerd is. Een speciaal opgerichte kledingcommissie heeft het bestuur na werkelijk enorm veel en zeer grondig werk geadviseerd in zee te gaan met PEAK waar een bekende profvoetballer, Tim Krul, de eigenaar is. De kledingcommissie heeft hiermee uitstekend geadviseerd getuige de opdracht die zij meegekregen hebben een leverancier te selecteren die onze eigen integriteit in kleuren terugbrengt en dit voor langere tijd kan blijven continueren. Het doel is dat binnen drie seizoenen de gehele vereniging in de nieuwe kleding speelt. Na de gebruikelijke opstartperikelen, die heb je nu éénmaal met een nieuwe leverancier is de kleding inmiddels ook verkrijgbaar in de fanshop en dat hebben de dames aldaar geweten, topdrukte en daarmee blijk dat er een goede keuze gedaan is deze leverancier en lijn te contracteren. 

  Op financieel gebied hebben we een goed jaar achter de rug. Dit door een goed financieel beheer binnen de club met een penningmeester die onze schatkist goed bewaakt. Financieel zijn we afhankelijk van de pijlers sponsoring, contributie en kantineomzet.

  De sponsorcommissie is sterkt verjongd door de aanwas van een viertal vrijwilligers die ook allemaal spelend lid zijn. Een eerste actie is geweest de slapende Businessclub De Heeren van Polanen nieuw leven inblazen, de eerste overeenkomsten met bedrijven zijn al gesloten. De sponsoren hebben een mooie avond mogen meemaken op de geslaagde sponsoravond waar Aad de Mos te gast was.

  De kantineomzet is naar behoren maar heeft wel de aandacht nodig. Afgelopen jaar was het nodig de prijzen te verhogen. Desondanks moeten we de vinger aan de pols blijven houden omdat het Rijk heeft gemeend om per 1 januari 2019 het kantineforfait als gevolg van de btw-verhoging ook te verhogen. Zonder verdere maatregelen kost de club dat ongeveer € 3.500 op jaarbasis.

  Ook de contributie is afgelopen jaar verhoogd, de inning is goed verlopen maar ik wil iedereen nog wel oproepen om te bezien of je wel betaald hebt.

  Wat op financieel gebied ons ook parten speelt is de wijziging van de btw-sportvrijstelling. Een omvangrijke extra kostenpost is hier het gevolg van. De gemeente Westland heeft echter besloten verenigingen tegemoet te komen door vanaf 2020 een lager OZB-tarief in rekening te gaan brengen. De lijn richting gemeente loopt zoals u ongetwijfeld weet via de Stichting Sportpark Polanen. Met de btw sportvrijstelling in het achterhoofd is nut en noodzaak van het bestaansrecht van de Stichting met de Stichting besproken met als resultaat dat we als bestuur graag gebruik willen blijven maken van de uitstekende diensten die de Stichting ons biedt.

  Met de Stichting zijn we in overleg met de gemeente over de toekomst van ons Sportpark. Dit in relatie tot nieuwbouw van woningen in deze omgeving en mogelijk daardoor een ledenaanwas en de wens van tennisvereniging MLTV om in te huizen op Sportpark Polanen. Plannen zijn er maar u zult begrijpen dat het kostenplaatje, met name voor de gemeente, een heikel punt is. Half januari is er opnieuw overleg met de wethouder die ons dan laat weten hoe de gemeente er financieel inzit.

  Onze vrijwilligers aanhalen mag ik nooit vergeten. Ook de vrijwilligers die niet meteen opvallen zoals het barpersoneel en trainers en leiders maar er wel in grote getalen zijn en véél werk verzeten. Zo wil ik de Technische commissie noemen die het bestuur adviseert over voetbaltechnische zaken en straks een belangrijke rol heeft in adviseren over de trainers voor seizoen 2019-2020. De commissie respect en sport (of normen en waarden) die in een paar lastige, helaas vervelende gevallen, passende adviezen aan het bestuur heeft gegeven. Het wedstrijdsecretariaat die zorg draagt voor het vloeiend verloop van wedstrijddagen. De webmasters voor hun bijdrage aan de website die nogal eens wat kuren vertoont zonder dat zij daar iets aan kunnen doen. De Dappere Strijders die leven brengen in de vereniging tijdens wedstrijden maar ook zorgdragen voor tal van activiteiten, zaterdag alweer de Polanen open en dan heb ik het over darten. Ik wil noemen de vrijwilligers die zorgdragen voor de PR op onze vertrouwde website maar ook op nieuwe media als twitter, facebook en straks Instagram. Een ontwikkeling die de senioren onder ons met lede ogen toezien maar niet te stuiten is. Onlangs hebben we alle vrijwilligers weer bedankt op de vrijwilligersavond en zullen dat ook dit jaar weer gaan doen. Ik wil de vrijwilligers nog wel oproepen mee te werken aan het opleveren van de VOG, de respons is nog te mager t.o.v. van het belang wat we hiermee dienen.

  Als bestuur willen we er weer een mooi jaar van maken en hebben daar iedereen weer voor nodig. Ook de mopperaars of de ja-maar zeggers die ik zojuist heb aangehaald want juist zij houden ons scherp. Wel wil ik meegeven om het ja-maar gebeuren om te turnen naar een ja-en houding. Samen moeten we denken in termen van wat kan en waarbij we kansen en mogelijkheden zien ofwel we moeten van het denken in problemen naar het denken in mogelijkheden. Als we een probleem op een elegante manier benaderen, blijkt het soms verassend eenvoudig om een nieuwe mogelijkheid te creëren.

  Ik ga afsluiten met het glas te heffen en iedereen het allerbeste voor 2019 te wensen en hopen op een mooi verenigingsjaar met opnieuw vele lichtpunten.

  Hierbij gaan onze gedachten wel uit naar de leden, voormalige leden en dierbaren, die ons afgelopen jaar ontvallen zijn. Daarnaast wens ik namens het bestuur van Sportclub Monster degenen, die vandaag niet aanwezig kunnen zijn vanwege ziekte uiteraard veel beterschap en gezondheid voor het nieuwe jaar.    

   

  De voorzitter