• Persbericht trainers Sportclub Monster.

  24 jan 2020
 • Het bestuur van Sportclub Monster laat middels dit bericht ter kennisgeving weten;

  In goed overleg met de commissie Technische zaken, gesprekken met de spelers, begeleidingsstaf, trainers en overige direct betrokkenen laten we met genoegen weten dat we overeenstemming hebben bereikt inzake het continueren van onze selectie trainers.

   

  Voortzetten Hoofdtrainer Marco Meijer:

  Marco heeft in goed overleg met TC, spelersgroep en bestuur na een gedegen evaluatie aangegeven graag verder te willen bouwen aan de ontwikkeling en prestatielijn van Monster 1 en haar selectieteams als hoofdtrainer van onze club. Namens de club is het bestuur en de TC zeer positief over de wijze van aanpak, onderlinge plezierige communicatie, en inhoudelijke technische kwaliteiten waarmee Marco met passie en betrokkenheid onze selectie tot het hoogst haalbaar niveau tracht te begeleiden. Monster 1 streeft en ambieert naar een hoogst haalbaar niveau onder leiding van Marco met deze jonge ploeg spelers, verdere ontwikkeling van zowel het individu als groep zullen leiden tot een hoger level en geven vertrouwen in de prestatieve toekomst van onze hoofdmacht.

  We feliciteren Marco met het continueren van zijn functie binnen Sportclub Monster en wensen hem, de selectiegroep en begeleidingsstaf ook in het seizoen 2020/2021 een plezierige periode toe.

   

  Voortzetten Trainer Monster 2 Marc Dijkhuizen:

  Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat onze trainer van Monster 2 Marc Dijkhuizen ook in het komende seizoen 2020/2021 met zijn directe staf verbonden blijft aan onze club. Met commissie TC, spelers en overige direct betrokkenen is met elkaar helder en constructief overleg gevoerd welke heeft geresulteerd in het wederzijds uitspreken van het verlangen inzake het continueren van de samenwerking met deze gepassioneerde en betrokken trainer. Sportclub Monster feliciteert Marc en wensen hem ook in het komende seizoen een plezierige en sportieve periode toe.

   

  Voortzetten Trainer Monster 3 John de Vries:

   

  Ons selectieteam Monster 3 bestaat gemiddeld gezien uit een jonge groep spelers welke hard op weg zijn om zich verder te ontwikkelen, mede naar aanleiding van gesprekken met spelers, TC en begeleiding heeft Sportclub Monster met John overeenstemming bereikt dat hij ook het komend seizoen verbonden zal blijven als trainer van Monster 3. John wordt door de club na een aantal jaren jeugdtrainer, en opnieuw na twee jaar selectietrainer van Monster 3, als van grote toegevoegde waarde beschouwd, mede dankzij zijn grote betrokkenheid met de gehele club en door middel van een bijdrage te leveren aan het verder ontwikkelen van onze spelers. Namens de club zijn we John en het begeleidingsteam erkentelijk voor de grote inzet en passie, en wensen wij hem ook het komende seizoen een fijne en plezierige tijd toe binnen onze club.

   

  Met sportieve groet,

  Het bestuur van Sportclub Monster