• Protocol Lief en Leed

 • Communicatie:

  In verband met de grootte van de vereniging is het cruciaal om de communicatie zo kort en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Daarom kunnen alle meldingen die recht doen aan Lief en Leed gedaan worden bij het bestuurslid Algemene Zaken, dit kan via mail naar algemenezaken@sportclubmonster.nl of via telefoon/ app naar 06-22520842. Geef a.u.b. aan om wie het gaat, waar deze persoon woont & wat er aan de hand is.

  Wat is Lief en Leed?

  Wanneer een lid langdurig (langer dan 6 weken) niet kan voetballen i.v.m. fysiek leed, komt diegene in aanmerking voor deze categorie.

  Wat doet Sportclub Monster met Lief en Leed?

  Jeugdleden die in aanmerking komen voor deze categorie. Krijgen een bon van de Fanshop ter waarde van € 10 opgestuurd.

  Senioren/ Vrijwilligers / Niet spelende leden, ontvangen een bos bloemen (twv grofweg € 10).

  Huwelijk/ Geboorte -> aardigheidje twv grofweg € 10

  Het bestuur behoudt zich het recht om extra aandacht te schenken aan bijzondere situaties die zich voordoen. Dit zal per geval bekeken worden.

  Wat doen anderen binnen Sportclub Monster?

  Secretaris: Kampioenschap worden bossen bloemen uitgedeeld

  Secretaris: Rouwadvertenties voor op de website

  Secretaris: Overlijden van Partners

  Protocol bij Overlijden: hierin gebruiken we als bestuur het draaiboek sterfgevallen (opgesteld door de KNVB als leidraad). Omdat ieder lid binnen de vereniging uniek is, verdient eenieder ook een unieke benadering in deze onfortuinlijke omstandigheid.