• Sponsorvisie

  "Gezond, sociaal en sportief op een Westlandse manier!"
  [volledige document als pdf opnenen]

  Een sportvereniging neemt een belangrijke maatschappelijke positie in. Het leiden van een sportvereniging vertoont steeds meer overeenkomsten met het runnen van een bedrijf en vraagt daarom om een zakelijke benadering. Naast contributies en kantineopbrengsten, zijn sponsorgelden ook nodig voor de exploitatie van onze vereniging en het hebben, maar vooral het houden, van een gezonde, financiële basis. Dit betekent dat men als sponsor een belangrijke "speler" wordt voor onze vereniging en voor de omgeving Westland.


  Sportclub Monster streeft er naar om een vereniging te zijn die voor een ieder toegankelijk is. Sportclub Monster wil met een ieder samenwerken om de voetbalsport en in het bijzonder de vereniging een duidelijke en erkende plaats te geven in de lokale samenleving. Verder streeft Sportclub Monster er naar voetbal te presenteren als een door iedereen te beoefenen sport op top-, wedstrijd- en breedtevoetbalniveau. Sportclub Monster is zich er van bewust dat het een maatschappelijke functie heeft.
  Voor u als sponsor geldt dat:

  » sponsoring leuk is om te doen;
  » sponsoring een sympathiek imago heeft;
  » sponsoring een creatief gebeuren is;
  » sponsoring een maatschappelijke functie heeft;
  » communicatiedoelstellingen verwezenlijkt kunnen worden;
  » sponsoring een middel is om relevante doelgroepen uit de regio te bereiken.

  Om een huidige of potentiële sponsor van Sportclub Monster inzicht te geven in de mogelijkheden om de vereniging financieel te ondersteunen, lichten wij als sponsorcommissie onze visie hieronder toe. Als vereniging zijn we erop gericht een sponsor voldoende tegenprestaties te bieden. Dat maakt het voor een sponsor aantrekkelijk om voor Sportclub Monster te kiezen. De mate van tegenprestatie hangt natuurlijk nauw samen met de gekozen mogelijkheden van het soort sponsoring. Daarnaast zullen wij als Sportclub Monster onze waardering daarvoor zoveel mogelijk tot uiting laten komen. Met andere woorden: "Doen wat wij beloven".


  Wij vinden het belangrijk de continuïteit van onze relatie met een sponsor te waarborgen. Voor alle sponsorvormen streven wij er dan ook naar een meerjarige overeenkomst te sluiten. Dit geeft voor beide partijen duidelijkheid. Daarnaast neemt de persoonlijke aandacht voor een (potentiële) sponsor een belangrijke positie in binnen onze visie. Iedereen is welkom en sponsoring wordt enthousiast ontvangen. Naast de verschillende mogelijkheden die de sponsorcommissie een sponsor kan bieden, staan wij altijd open voor nieuwe ideeën. Mocht een sponsor dus een andere vorm van sponsoring in gedachten hebben dan de verschillende mogelijkheden die op deze website uiteen worden gezet, dan moet de drempel zo laag mogelijk zijn om contact op te nemen met één van de contactpersonen van de sponsorcommissie.

  Een gesprek is altijd vrijblijvend en in overleg zal bekeken worden wat er voor een sponsor of bedrijf mogelijk is op het gebied van sponsoring.