• Verklaring omtrent gedrag. (VOG)

  11 jun 2020
 • Onderwerp: Aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag.

  Beste Vrijwilliger,

  In de sport vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel. Om die reden staat beleid rond ‘Goed gedrag’ bij Sportclub Monster hoog op de agenda. Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan we denken. Het cliche dat voorkomen belangrijker is dan genezen, opent binnen het thema van bijvoorbeeld Seksuele Intimidatie keer op keer onze ogen.

  Belangrijk is om dit onderwerp binnen vereniging bespreekbaar te maken en is het van groot belang dat de vereniging een actief beleid voert hierop. Een helder ‘Goed gedrag beleid’ bevordert een veilig sportklimaat voor al onze leden en begeleiding.
  Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is, naast het hebben van gedragsregels, één van de maatregelen waarmee Sportclub Monster een sociaal veilige sportomgeving wil creëren. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

  Als vereniging zijn wij van mening dat er uniformiteit gecreëerd dient te worden. Daarom is er besloten om alle vrijwilligers, bestuursleden, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen te vragen een VOG aan de vereniging te overleggen. Pas dan kunnen wij als Sportclub Monster staan voor ons beleid, dat zijn we aan ouders en onze leden verplicht.
  De Commissie Normen & waarden zal om de aanvraag van de VOG te vereenvoudigen deze aanvragen en deels invullen. Over enkele dagen wordt er aan alle alle vrijwilligers, bestuursleden, trainers en coaches een mail toegezonden van dienst Justis (van het Ministerie van Justitie & Veiligheid). In deze mail heeft de dienst Justis een link opgenomen, die u kunt volgen om zelf de aanvraag te completeren met DigiD.

  Na twee weken ontvangt u de VOG thuisgestuurd en wij verzoeken u deze bij ontvangst in scannen en mailen naar rens@sportclubmonster.nl.
  We hopen op je medewerking.

  Met vriendelijke groet,

  Arnold Dieke
  Normen en Waarden commissie